Välgörenhet 2011

Charity 2011

I år var mottagaren av pengarna vi samlat in vid vårt Charity, Föreningen för blödarsjuka i Sverige. Trots dåligt väder och konkurerande event blev summan hela 30.500 kr. Pengarna överlämnades till Gert Grekow, ordförande i Södra regionföreningen. Pengarna skall b.la gå till ett sommarläger för blödarsjuka barn samt deras föräldrar.

Av summan 30.500 kr, blev 15,000 skänkta av Novo Nordisk, Scandinavia som även hade en representant, Peter Lindholm på plats i målet i Hörby. Övriga intäkter kom också från sponsorer då deltagarantalet var dåligt, som tidigare sagt p.g.a dåligt väder .

Antalet deltagare i körningen var 52 och antalet medlemmar från vårt chapter som ställde upp som funktionärer var 38.

Vårt första pris i tipsrundan togs hem av:

Per Anton Ohlson, H.O.G Helsingborg Chapter

Största klubb var som deltog var H.O.G Helsingborg Chapter.
Sammanfattningsvis var årets charity ett lyckat event trots att vädrets makter var emot oss.

Stort tack till alla deltagare, sponsorer och framför allt ett stort tack till våra funktionärer i Malmoe Chapter Sweden.

Stefan ”Sheraton” Ingelsson

Activity Officer

Independent since 2005