Om oss

Vad är Malmoe Chapter Sweden?

Malmoe Chapter Sweden är!

En oberoende MC-förening som bildats av medlemmarna i tidigare H.O.G Malmoe Chapter.

Med anledning av att vi förlorade vår supporting dealer, MC-Huset, beslöt årsmötet 2005 enhälligt att starta Malmoe Chapter Sweden.

Årsmötet resulterade i en ny oberoende MC-förening som vill leva enligt devisen:

Live to Ride and Ride to Live

Grundvalarna i Malmoe Chapter Sweden bygger på Harley Owners Groups principer som, skapades 1983 i Milwaukee, av The Harley Davidson Motor Company

Vill Du vara med i gemenskapen, körningarna och festerna gör Du så här:

Först och främst måste Du ansluta dig till H.O.G. International. Annars kan vi inte ansluta Dig till vårt Malmoe Chapter Sweden.

Om du är medlem i H.O.G. International och vill bli medlem i Malmoe Chapter Sweden, så tar vår Assistant Director hand om din ansökan.

Your mission – if you choose to accept it – will be a simple one:

”To Ride and Have Fun.”

Malmoe Chapter Sweden

Petra Andersson

Director

Independent since 2005