Styrelsen

Primary officers 2018 (Styrelsen)

Petra Andersson – Director 

cellphone: +45 31 71 65 28 Svenska och Engelska
thumbnail_IMG_4978

Jag är Director och Chaptrets talesman. Jag ansvarar för ledning och administration av Chaptret tillsammans med styrelsen och enligt våra stadgar. Jag leder Chaptrets möten och koordinerar övriga officers ansvar.

Rickard Malmborg – Assistant Director

Cellphone: +46 (0) 709 78 03 11 Svenska och Engelska
???????????????????????????????

Mina arbetsuppgifter är att assistera Director och att vara hans/hennes ställföreträdare. jag ser till så att alla nya medlemmar får en Fadder eller Mutter för att snabbt komma in i gemenskapen. För övrigt så är det mitt ansvar att administrera vårt medlemsregister inkl. medlemskort.

Jan-Åke Hagman – Treasurer
cellphone: +46 (0) 706 32 14 17  Svenska och Engelska

Min huvudsakliga uppgift i klubben är att sköta klubbens ekonomi samt föra medlems- och inventarieförteckning.

Mikael Holm  – Secretary

Michael_Holm

Det är jag som sköter administrationen i Chaptret och för protokoll vid styrelsemöten och medlemsmöten samt närvarolister. Utöver detta står jag för massutskick av information via E-Mail och är dessutom mottagare av alla mail till info@-adressen.

Dennis Gustafsson  – Activity 

cellphone: +46 (0) 709 52 00 59 Svenska och Engelska

Jag planerar och koordinerar Chaptrets alla aktiviteter samt instruerar frivilliga vid våra evenemang. Jag har en alldeles speciell känsla för vårt Charity där vi årligen arrangerar en insamling för de mest behövande i vårt samhälle.

Mats Celind – Deputy Officer 1

cellphone: +46 (0) 793 02 63 66  Svenska och Engelska

Jag är med på alla möten och deltar aktivt så att jag skall kunna ersätta vem som av primary officers.

Lasse Dahlström  – Deputy Officer 2

cellphone: +46 (0) 708 25 42 24 Svenska och Engelska

Jag är med på alla möten och deltar aktivt så att jag skall kunna ersätta vem som av primary officers.

Officers

Mats Celind  – TF. Head road Captain

cellphone: +46 (0) 793 02 63 66 Svenska och Engelskamats1

Jag assisterar Activities Officer i planeringen av körningar. Jag leder och guidar kortegekörningar och utbildar medlemmarna tillsammans med Safety Officer 1 i körregler och säkerhet.

Jan-Åke Hagman  – Road Captain

cellphone: +46 (0) 706 32 14 17  Svenska och Engelska
Självporträtt Juli 2015 (192)

Dennis Gustafsson  – Road Captain

cellphone: +46 (0) 709 52 00 59 Svenska och Engelska

Pelle Persson – Road Captain

cellphone: +46 (0) 703 22 33 39 Svenska, Engelska och Tyska

Robert Nielsen – Road Captain

cellphone: +46 (0) 731 80 30 13 Svenska och Engelska

Mikael Holm – Safety Officer 1

Michael_Holm

Ansvarar tillsammans med Road Captain för gruppens säkerhet vid körning. Uppdaterar körreglerna tillsammans med RC. Kontrollerar att våra första förbandsväskor är kompletta. Som Safety tillhandahåller jag alkoholmätare när så behövs.

Mats ”Gusten” Gustavsson – Safety Officer

cellphone: +46 (0)  709 70 95 10 Svenska och Engelska

Lasse Dahlström – Safety Officer

cellphone: +46 (0) 708 25 42 24  Svenska och Engelska
lasse_dahlstrom

Rickard Malmborg – Safety Officer

cellphone: +46 (0) 709 78 03 11 Svenska och Engelska
???????????????????????????????

Mats Celind – Safety Officer

cellphone: +46 (0) 707 89 60 33 Svenska och Engelska
mats1

Elisabet Hansson – Historian
cellphone: +46 (0) 702 95 32 89 Svenska och Engelska
elisabeth

Min uppgift är att tillsammans med Photographer skriftligen dokumentera inkommet material samt våra evenemang och förmedla detta för publicering i Hog Tales eller annan extern publikation.

Petra Andersson – Webmaster

cellphone: +45 31 71 65 28 Svenska, Danska och Engelska
thumbnail_IMG_4978

Jag ansvarar för att hemsidan alltid är uppdaterad i enlighet med vad styrelsen beslutat. Du kan kontakta mig om du behöver hjälp med att sätta samman något till vår hemsida.

Stefan Foerster – Photographer 1

cellphone: +46 (0) 704 18 05 26 Svenska och Engelska
Foerster

Jag fotograferar vid våra olika arrangemang/träffar och körningar samt delger annan extern publikation material för publicering. Material för publicering utföres tillsammans med Historian.

Lasse Dahlström – Photographer 2

cellphone: +46 (0) 708 25 42 24 Svenska och Engelska
lasse_dahlstrom

Jag fotograferar vid våra olika arrangemang/träffar och körningar samt delger annan extern publikation material för publicering. Material för publicering utföres tillsammans med Historian.

Mikael Holm – Storekeeper

Michael_Holm

Jag är hustomten som förvaltar och inventerar Chaptrets tillhörigheter, allt från tält till trycksaker.

Pelle Persson – Editor

cellphone: +46 (0) 703 22 33 39 Svenska, Engelska och Tyska

Jag arbetar tillsammans med webmaster och ser till att all information når alla medlemmar. Jag skriver också våra newsletter där jag informerar om vår verksamhet.

Eva Dahlström – Sales Officer

cellphone: +46 (0) 709 42 06 48 Svenska och Engelska
eva

Jag ansvarar för vår Chapter Shop. Jag tar emot beställningar av våra Chaptermärken och våra Chapterkläder. Vill ni prova kläder kontakta mig så bestämmer vi när det skulle passa att göra det. Jag skickar ut kläder/märken, men då tillkommer givetvis portot.

Independent since 2005