Skicka ansökan

Om du missat information om att bli medlem så läser du den här >>


Som provmedlem kan du inte beställa något ur vår shop som visar namnet ”Malmoe Chapter Sweden” eller ”MCS”.
Detta gör du när du blivit fullvärdig medlem.

Skicka endast din seriösa ansökan om du vill vara
en aktiv medlem i Malmoe Chapter Sweden

Independent since 2005