Bli medlem

Som medlem i Malmoe Chapter Sweden (MCS) hänger du med på våra trevliga körningar, våra aktiviteter och upplever Harley gemenskapen, men framför allt, har kul på hoj.

För att bli medlem, Full Member eller Associate Member i MCS måste du vara medlem i H.O.G. International.
Ansökan till H.O.G. Europé
Giltigt medlemskap i H.O.G. skall uppvisas innan du kan bli
medlem i MCS.

Kostnad för full member i H.O.G. är 75 euro
och för associated member 40 euro (2016)

Kostnad för medlemskap i MCS är 300:-

Som medlem i MCS förväntas man delta i våra körningar och aktiviteter. Vi uppskattar gemenskapen på alla våra sammankomster och gläds åt att medlemmarna är engagerade. Som ny medlem tilldelas man en fadder eller mutter för att lättare komma in i gemenskapen och bli en engagerad medlem.

När du erhållit ditt H.O.G. International Member nummer, skickar du in din medlemsansökan till MCS.

För ytterligare info/hjälp är du välkommen att kontakta mig
Assistant Director.

När din ansökan är beviljad kontaktar vi dig. Både som  Full Member och som Associate Member måste du fått beviljat medlemskap.

Medlemsavgiften för ett kalenderår är, Full Member 300:-, Associate Member 300:- som du betalar in till Malmoe Chapter på bg 101-5114 eller Swish 123 269 64 25 kom ihåg att uppge avsändare!. Betalar du första gången efter siste september innevarande år gäller betalningen också för nästkommande år, om inte årsmötet beslutar annat.

Nuvarande medlemmar
Medlemsavgiften för kommande år ska vara Malmoe Chapter tillhanda senast den 30 november.
Medlemmar som inte betalar in medlemsavgiften för nästkommande år enligt ovan och/eller ej uppvisar giltigt medlemskap i H.O.G. International, kommer att anses ha lämnat klubben och strykas ur medlemsregistret. Vill man åter bli medlem i MCS så räcker det inte att betala in medlemsavgiften, utan en ny ansökan måste då skickas in.

Full member = Körande medlem
Associate member = Åkande medlem

Ride Free
Ride Independent!

Assistant Director

Independent since 2005